Poprodajne storitve

 

 

JAMSTVO FIT


Redno vzdrževanje vozila je vitalnega pomena za dobro kondicijo vašega vozila in varno vožnjo. Pri vožnji v Sloveniji veljajo pogoji, ki jih stroka označuje kot težje (klimatske razmere, krajše relacijske vožnje, pretežno mestne vožnje, ipd.), zato je redno servisiranje potrebno izvajati skladno z navodili za uporabo in vzdrževanje vozila ter upoštevati vse časovne in kilometrske omejitve. V želji, da bi bilo vaše vozilo vedno tehnično brezhibno, ponujamo voznikom osebnih vozil ALFA ROMEO, storitev Jamstvo FIT.


Kdo lahko koristi Jamstvo FIT?


Jamstvo FIT lahko pridobi le član kluba zvestobe »Moja ALFA ROMEO«, ne glede na starost vozila in ne glede na število prevoženih kilometrov. Edini pogoj je, da se opravi predvideni redni servis po načrtu programiranega vzdrževanja na vsakih 15.000 km za bencinske/hibridne/električne motorje ali 20.000 km za dizelske oziroma najmanj enkrat letno (velja tisti pogoj, ki nastopi prej) pri pooblaščenem servisu.

Ravno tako je v času do naslednjega programiranega vzdrževanja potrebno vsa morebitna popravila opraviti izključno v pooblaščeni servisni mreži. Pred aktiviranjem Jamstva FIT morajo biti odpravljene vse morebitne pomanjkljivosti na vozilu, ki so nastale zaradi pomanjkljivega ali neustreznega izvajanja rednih servisov v preteklosti. Ravno tako se morajo odpraviti tudi vse nepravilnosti, ki so bile ugotovljene v sklopu rednega servisa.

• Jamstva FIT ni mogoče pridobiti za vozila, kot so taksi službe, ambulantna vozila, vozila za plačan prevoz oseb ali stvari, vozila, ki se uporabljajo za dirke ali rally-je.
• Jamstva FIT ni mogoče pridobiti za avtodome in posebna predelana vozila.

Kaj vse krije in koliko časa traja?

Jamstvo FIT je jamstvo za vse opravljene posege in vgrajene originalne nadomestne dele v okviru izvajanja rednega servisiranja po načrtu programiranega vzdrževanja. Z izvajanjem rednih servisov po načrtu programiranega vzdrževanja vozilo pridobi stalno jamstvo na vse originalne nadomestne dele in priporočena maziva (vsi filtri, svečke, zobati jermeni in napenjalci, klinasti jermeni, tesnila pokrovov ventilov, tekočine, olja, maziva ipd.) do naslednje predvidene zamenjave skladno z načrtom programiranega vzdrževanja.

Jamstvo FIT velja vse do naslednjega predvidenega rednega servisa po načrtu programiranega vzdrževanja, kot ga predpisuje proizvajalec.

Ob izteku predvidenih prevoženih kilometrih ali ob nastopu časovne omejitve, storitev Jamstvo FIT avtomatsko zapade.

Posebna ugodnost!
Jamstvo FIT zagotavlja brezplačno vleko okvarjenega ali poškodovanega vozila do najbližjega pooblaščenega serviserja
.

Brezplačna telefonska številka asistence za Jamstvo FIT:

24 UR NA DAN, VSE LETO

080 19 16

Geografska pokritost je omejena na Slovenijo.

 

VPOKLICI

 

Lastniki vozil Alfa Romeo lahko preverite ali je na vašem vozilu predvidena tehnična izboljšava oz. vpoklic. Izboljšavo bomo opravili brezplačno v naši pooblaščeni servisni mreži. Za informacije, prosimo, pripravite številko šasije in nas pokličite na telefonsko številko +386 1 5883 400 ali pošljite sporočilo na e-naslov info@avto-triglav.si.

 

GARANCIJA

 

24-mesečna garancija

Proizvajalec jamči, da vozilo nima tovarniških napak. Garancija traja 24 mesecev od datuma izročitve vozila kupcu, brez omejitve prevoženih kilometrov.

V okviru te garancije je proizvajalec (serviser) dolžan ponovno vzpostaviti učinkovitost delov, neuporabnih ali neučinkovitih zaradi tovarniške napake, z zamenjavo z originalnimi nadomestnimi deli Alfa Romeo oziroma z njihovim brezplačnim popravilom. Popravila v garanciji opravlja pooblaščena servisna mreža Alfa Romeo ter obsegajo:

• popravilo ali zamenjavo pokvarjenega dela;
• stroške dela zaradi zamenjave ali popravila;
• potrošni material, ki je potreben za popravilo v garancijskem roku.

24-mesečna garancija preneha veljati, če je okvara v celoti ali delno posledica:

• prirejanja, popravila ali razstavljanj vozila v servisnih delavnicah, ki niso pooblaščene s strani proizvajalca;
• neizvršena vzdrževalna dela pri pooblaščenem servisu vozil Alfa Romeo, ki jih je predpisal proizvajalec in so navedena v knjižici »Navodila za uporabo in vzdrževanje vozila«, ki pripada vozilu (uporabnik naj upošteva tudi specifične navedbe);
• prirejanje vozila brez predhodnega soglasja proizvajalca;
• malomarnost, prometne nezgode, nepravočasna prijava okvare, nepravilna uporaba, sodelovanje na dirkah, popravila vozila z neoriginalnimi nadomestnimi deli (torej takimi, ki ne izvirajo od proizvajalca vozila);
• garancija ne pokriva okvar, ki so posledica normalne obrabe; to še posebej velja za zamenjavo ali dolivanje olja ter ostalih tekočin in pa zamenjave naslednjih delov: vžigalne svečke, žarilne (ogrevalne) svečke, filtri, šobe vžiga, pogonski jermeni in jermeni krmiljenja motorja, sklopka, zavorni koluti in zavorne ploščice, zavorne obloge in zavorni bobni zadnjih zavor, amortizerji, varovalke, žarnice, metlice brisalca prednjega in zadnjega stekla, zaključni del izpušnega sistema.


Garancija na lak (36 mesecev)

Vozilo ima jamstvo proti tovarniškim napakam pri lakiranju, ki traja 36 mesecev od datuma predaje vozila kupcu.
Garancija pokriva ponovno barvanje vozila v celoti ali delno, v obsegu, potrebnem za odpravo ugotovljene nepravilnosti, ter skladno s pogoji, ki jih določa standard proizvajalca.

Garancija ne pokriva:

• posledice poškodb zaščitnega sloja, kot so praske, odrgnine, nezgode, kemično delovanje;
• posledice vzrokov, ki niso povezani s proizvodnim procesom ali so posledica slabega vzdrževanja;
• posledice popravil karoserije vozila, ki niso izvršene s strani delavnice, ki pripada pooblaščeni servisni mreži Alfa Romeo.

Garancija zapade, če nepravilnost ni bila prijavljena v roku 60 dni.

Predpisi in opozorila

Predpisi in opozorila glede ohranjanja in pravilnega vzdrževanja karoserije so navedeni v knjižici “Navodila za uporabo in vzdrževanje vozila”. Prosimo vas, da jih pozorno preberete.

Delovanje zunanjih dejavnikov se razlikuje od primera do primera in je odvisno od okolja, v katerem se vozilo uporablja. Zato se mora uporabnik držati navodil, ki so navedena v nadaljevanju in se izogibati vsem tistim dejanjem, ki bi lahko ogrozila veljavnost garancije na lak.

• Odrgnine in praske, ki so tako globoke, da povsem razgalijo pločevino, je potrebno na ustrezen način v najkrajšem možnem času popraviti, da ne bi prišlo do oksidacijskega delovanja. Vsa morebitna ličarska popravila morajo biti izvršena strokovno in v skladu s predpisi proizvajalca.
• S karoserije je potrebno skrbno odstraniti ostanke industrijskega prahu ali kemikalij, katranske madeže, mrtve insekte, ptičje iztrebke, itd.
• Izogibajte se parkiranju vozila pod drevesi (zaradi semen, smole, sadežev ali listov, ki vsebujejo kemične snovi, škodljive laku).
• Med dolivanjem tekočin pazite, da se po karoseriji ne polije gorivo, motorno olje, zavorna tekočina, tekočina za hlajenje motorja, elektrolit iz akumulatorja, itd. Če pa bi do tega prišlo, vozilo čimprej operite oziroma očistite onesnaženi del karoserije.
• Pozimi, še posebno pa ob koncu zimske sezone, poskrbite, da bodo podvozje in notranjost blatnikov dovolj pogosto oprani z vodnim curkom pod tlakom.
• Motorni prostor naj bo vedno čist. Ob koncu zimske sezone poskrbite, da bo motorni prostor skrbno opran in bodo tako odstranjeni morebitni ostanki soli ali kemikalij.

Kot normalno vzdrževanje karoserije se smatra pranje vozila. Pogostost pranja naj ustreza načinu uporabe vozila in vremenskim pogojem.

Garancija proti prerjavenju (8 let)

Deli, ki sestavljajo karoserijo, imajo garancijo proti perforaciji kot posledici korozije, ki je nastala v smeri od znotraj navzven.

Garancija obsega popravilo in/ali zamenjavo kateregakoli prvotnega elementa karoserije, perforiranega zaradi korozije in velja 8 let od datuma predaje vozila kupcu.

Garancija zapade, če v intervalih, ki jih določa načrt programiranega vzdrževanja in so navedeni v knjižici “Navodila za uporabo in vzdrževanje vozila”, niso bila strokovno izvršena vsa tista opravila, ki jih je predvidel proizvajalec.

Iz garancije proti prerjavenju so izvzete:

• Poškodbe, ki so posledica malomarnosti ali neupoštevanja navodil proizvajalca glede vzdrževanja karoserije, kot so navedena v knjižici “Navodila za uporabo in vzdrževanje vozila”; poškodbe, ki so posledica zunanjih vzrokov (prometne nezgode, poškodbe zaradi udarcev kamenja ali peska); poškodbe, do katerih je prišlo zaradi vgradnje dodatne opreme, ki ne ustreza tehničnim karakteristikam ali je proizvajalec ni predvidel že v fazi zasnove vozila.
• Neoriginalni deli karoserije (niso od proizvajalca vozila) in posledice popravil karoserije vozila, izvršene v nepooblaščenih servisnih delavnicah.

Uveljavljanje garancije

Če bi se na vašem vozilu v garancijskem roku pojavila kakršnakoli težava, ki jo je mogoče pripisati okvari materiala ali izdelavi, se nemudoma oglasite pri pooblaščeni servisni mreži Alfa Romeo.

Če je vozilo vozno, se lahko zglasite v servisni delavnici pri pooblaščenem prodajalcu, kjer ste vozilo kupili, na pooblaščenem servisu, kamor navadno zahajate, ali pa na kateremkoli pooblaščenem servisu vozil Alfa Romeo v Sloveniji ali tujini.

Po popravilu vam bo vozilo izročeno v brezhibnem stanju. Poseg, ki ga pokriva garancija, je brezplačen.
Pri uveljavljanju tovrstnih servisnih storitev vedno predložite garancijsko servisno knjižico. Ta namreč obvezuje Alfino organizacijo, da nudi brezplačno pomoč na predviden način vendar le pod pogojem, da je garancijska knjižica v celoti izpolnjena s strani pooblaščenega prodajalca in je vozilo redno vzdrževano strokovno v skladu z navodili proizvajalca.

Garancija v tujini

Vse storitve v garancijskem roku nudijo vsi pooblaščeni servisi vozil Alfa Romeo (v Sloveniji in tujini) v skladu z navodili in po časovnih normativih, ki jih je predpisal proizvajalec.

V državah, kjer ni pooblaščene servisne mreže Alfa Romeo, je potrebno pri servisni delavnici, ki je opravila popravilo, pridobiti dokumentacijo, v kateri je podan opis posega in vzrok zanj. Zaradi povračila stroškov, ki sodijo v garancijski rok, je potrebno po vrnitvi v domovino to dokumentacijo predložiti pooblaščenemu prodajalcu, kjer je bilo vozilo kupljeno.

JAMSTVO ALFA ROMEO 5 PLUS


Jamstvo Alfa Romeo 5 Plus je zagotovilo o kakovosti vozil Alfa Romeo, saj priča o našem zaupanju, ki temelji na dolgoletnih pozitivnih izkušnjah. Jamstvo Alfa Romeo 5 Plus prejmete ob nakupu novega vozila Alfa Romeo v primeru financiranja preko Summit Leasing, omogoča pa vam brezskrbno uporabo vašega vozila tudi po izteku 2-letne splošne garancije, vse do 5. leta starosti ali do skupno 120.000 prevoženih kilometrov (velja pogoj, ki nastopi prej).

Jamstvo Alfa Romeo 5 Plus prinaša številne prednosti, ki poskrbijo, da na kilometre, prevožene z vozilom Alfa Romeo, ostanejo izključno prijetni spomini:

• prihranek pri vzdrževanju vozila, saj ste zavarovani pred nepredvidenimi stroški popravil;
• vzdrževanje vozila v pooblaščeni servisni mreži s strokovno usposobljenim kadrom ter uporaba originalnih nadomestnih delov, kar še dodatno podaljšuje življenjsko dobo vozila in skrbi za maksimalno zmogljivost;
• številne ugodnosti storitve Asistenca Alfa Romeo, ki vam zagotavlja 24-urno pomoč doma in na cesti;
• dodana vrednost pri nadaljnji prodaji vozila, saj je storitev Alfa Romeo 5 Plus prenosljiva.

Z jamstvom  Alfa Romeo 5 Plus plus vam ostane le ena skrb – redno vzdrževanje vozila Alfa Romeo.

 


Splošni pogoji  | Pogodba

 

ASISTENCA ALFA ROMEO

24 UR NA DAN, VSE LETO
080 13 58
(za klice v Sloveniji)

+386 1 530 53 58
(za klice izven Slovenije)

Asistenca Alfa Romeo je sestavni del programa prednostnega servisa na cesti, ki pripada le lastnikom vozil Alfa Romeo, kupljenih v pooblaščeni prodajni mreži Alfa Romeo.

Asistenca Alfa Romeo nudi po vsej Evropi niz ugodnosti, vključno z najemom vozila, popravilom vozila in hotelsko namestitvijo.

Avto Triglav d.o.o., Ljubljana izvaja Asistenco Alfa Romeo s pogodbenim partnerjem AMZS, saj je tako na voljo široka mreža centrov nujne pomoči, kjer so 24 ur vsak dan v letu na voljo njihovi operaterji, ki vam bodo posredovali informacije o servisni mreži Alfa Romeo.

Področje kritja

Geografska Evropa v naslednjih državah: Azuri, Andora, Avstrija, Balearski otoki, Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Kanarski otoki, Hrvaška, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija (+ Korzika), Makedonija, Nemčija, Gibraltar, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Italija (+ Sicilija, Sardinija), San Marino, Vatikan – mesto, Latvija, Litva, Luksemburg, Madeira, Malta, Monako, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Srbija in Črna Gora, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica (+ Lichtenstein), Turčija, Velika Britanija in Ukrajina.

Čas kritja

Kritje velja 24 mesecev od datuma nakupa, navedenega v garancijskem listu.

Vozila, za katera velja Asistenca Alfa Romeo

Vsa vozila Alfa Romeo, prodana preko pooblaščene prodajne mreže Alfa Romeo v Sloveniji. Vozilo mora biti redno vzdrževano, kot predpisuje proizvajalec in sicer v predpisanih rokih.

Uporabnik storitev Asistence Alfa Romeo se izkaže s potrjeno servisno knjižico. Če servisne knjižice nima in je ne more pokazati mehaniku izvajalca, je sem plačnik vseh storitev.


Razpoložljivost pomoči

Asistenca Alfa Romeo bo nudila vse storitve v okviru naslednjih standardov – 365 dni v letu, 7 dni v tednu, 24 ur na dan.

Operaterji v tujini tekoče obvladajo dva svetovna jezika (angleško in nemško). Oglasiti se morajo najkasneje v 10 sekundah oziroma najkasneje ob tretjem zvonjenju telefona.

Uporabniki

Uporabniki Asistence Alfa Romeo so vozniki in vsi potniki do števila sedežev, ki so vpisani v prometnem dovoljenju. Avtoštoparji so izključeni.

1. Pomoč na cesti

Pomoč Asistence Alfa Romeo je lahko na cesti ali doma. Pomoč Asistence Alfa Romeo je omejena na odpravo manjših okvar, v primeru večjih okvar na motornem vozilu je pomoč omejena samo na diagnostiko okvare. Izvajalec se obvezuje, da bo intervencijsko vozilo na mestu okvare najkasneje v 60 minutah po sprejemu poziva kjerkoli v Sloveniji. Po dogovoru z uporabnikom je lahko tudi kasneje.

2. Vleka

Vozilo, ki je tako poškodovano, da nadaljevanje vožnje ni mogoče, se odpelje s prikolico ali brez nje do najbližjega pooblaščenega servisa vozil Alfa Romeo. Če se okvara pripeti v kraju, kjer je bilo vozilo kupljeno, se vozilo odpelje na servis prodajalca.

3. Nadomestno vozilo

Če popravilo ne more biti zaključeno istega dne, kot se je pripetila okvara, bo center za pomoč uredil in organiziral nadomestno vozilo. Stroške goriva in dodatna zavarovanja plača uporabnik. Nadomestno vozilo bo na voljo do treh dni z neomejenim številom kilometrov.

4. Nočitev v hotelu

Če se okvara pripeti več kot 100 km od kraja stalnega prebivališča uporabnika in popravilo ne more biti končano istega dne, bodo povrnjeni stroški nočitve v bližnjem hotelu v višini do 70 EUR na osebo, vendar največ za tri nočitve. Rezervacijo hotela bo organiziral in odobril center za pomoč.

5. Povratek domov ali nadaljevanje potovanja

V primeru, če je kraj, kjer je prišlo do okvare vozila, zaradi katere nadaljevanje vožnje ni možno, oddaljen več kot 100 km od stalnega bivališča uporabnika, ter vozila ni moč popraviti, kar potrdi pristojni servisni center, ali pa ga ni mogoče popraviti zaradi zaprtja slednjega za več kot 24 ur, bo izvajalec poskrbel za povratek uporabnika vozila do doma ali nadaljevanje njegovega potovanja do cilja z vlakom (prvi razred) ali z letalom (turistični razred). Nastale stroške krije do 500 EUR na osebo. 

6. Prevzem popravljenega vozila

V primeru, da je kraj, kjer je prišlo do okvare vozila, zaradi katere nadaljevanje vožnje ni možno, oddaljen več kot 100 km od kraja stalnega bivališča uporabnika, ter vozila ni moč popraviti, kar potrdi pristojni servisni center, ali pa ga ni možno popraviti zaradi zaprtja slednjega za več kot 24 ur, bo izvajalec priskrbel enosmerno vozovnico za vlak (prvi razred) ali letalo (turistični razred), da bi uporabnik lahko prevzel vozilo, takoj ko bo popravljeno. Izvajalec krije nastale stroške za eno osebo do višine 500 EUR. Izvajalec lahko po lastni presoji in v dogovoru s stranko pošlje po vozilo svojega šoferja. 

7. Izplačilo gotovine (velja samo v tujini)

Uporabniku se gotovina lahko izplača v lokalni valuti do protivrednosti največ 500 EUR le s predhodnim soglasjem izvajalca Asistence Alfa Romeo. Finančna pomoč je namenjena izključno reševanju nastale situacije zaradi okvare motornega vozila.

Uporabnik je dolžan izvajalcu vrniti izplačana finančna sredstva najkasneje v 60 dneh po vrnitvi v domovino. Po poteku navedenega roka mora uporabnik poleg izplačanega zneska plačati tudi pripadajoče zamudne obresti.

Splošno načelo

Ugodnosti iz točke 3, 4, 5, in 6 se ne morejo prepletati in se izključujejo med seboj. Pod posebnimi pogoji prevladajo splošna načela presoje in zagotavljanje kakovostne storitve.


NADOMESTNI DELI

 

3 leta garancije na originalne nadomestne dele
 

• 36 mesecev garancije na originalne nadomestne dele lahko pridobi le član kluba zvestobe »Moj Alfa Romeo«.
• Garancija originalnih nadomestnih in obnovljenih originalnih nadomestnih delov velja 36 mesecev, pod pogojem, da so vgrajeni pri pooblaščeni servisni mreži. Vozilo mora biti v vmesnem obdobju redno vzdrževano v pooblaščeni servisni mreži, kot to predpisuje proizvajalec v navodilih za uporabo in vzdrževanje vozila. V nasprotnem primeru velja garancija 24 mesecev.
• Za uveljavljanje garancije je potrebno priložiti originalen račun.
• V garancijo ne sodijo okvare, ki so posledica normalne obrabe ali mehanskih poškodb.

Originalni nadomestni deli
 

Originalni nadomestni deli zagotavljajo zanesljivost in tehnološko kakovost, ki sta potrebni za brezskrbno vožnjo. Nastali so namreč na popolnoma enak način kot deli, ki se uporabljajo pri prvi vgradnji. Slednjim so povsem identični tudi glede števila preizkusov, opravljenih med izdelavo in obnavljanjem. Uporaba originalnih nadomestnih delov pripomore, da se zmogljivosti vozila sčasoma ne poslabšajo.

Eno najpomembnejših pravil za skrbno vzdrževanje vozila je torej uporaba originalnih nadomestnih delov Alfa Romeo. Prepoznali jih boste po značilni embalaži, na voljo pa so izključno pri pooblaščeni servisni mreži Alfa Romeo.

Kakovost in pravilno izbiro originalnih nadomestnih delov Alfa Romeo jamčijo vrhunski strokovnjaki, ki pri svojem delu uporabljajo najsodobnejšo opremo. Njihova uporaba pa zagotavlja hitro in učinkovito servisno storitev.

Pooblaščena servisna mreža Alfa Romeo uporablja originalne nadomestne dele in originalne obnovljene nadomestne dele Alfa Romeo.


Obnovljeni originalni nadomestni deli


Gre za originalne nadomestne dele, ki so že bili v uporabi, a so bili vrnjeni Alfa Romeou, kjer so jih popolnoma obnovili in poskrbeli, da so po kakovosti in zanesljivosti popolnoma enaki novim originalnim nadomestnim delom.


Obnovljeni originalni nadomestni deli Alfa Romeo:

• omogočajo lastnikom vozil Alfa Romeo, da kupijo nadomestne mehanske sklope (motor, menjalnik, itd.) po posebno ugodnih cenah;
• prispevajo k varovanju okolja, saj se s tem povečuje število delov, odstranjenih iz vozil, ki se lahko ponovno uporabijo.
 

 

TEHNIČNE INFORMACIJE


Za dostop do tehničnih informacij na spletnem mestu http://www.technicalinformation.alfaromeo.com se je potrebno registrirati.


Registracij je več vrst. Registracija za neodvisne delavnice in servise ter za pooblaščene servise za vozila Alfa Romeo. V vseh primerih se morate strinjati s pogoji, ki jih določa pogodba za uporabo spletnega mesta.

Pri registraciji za neodvisne delavnice in servise je zahtevan predvsem vpis osebnih podatkov. Po vpisu vseh potrebnih podatkov prejmete na e-mail naslov povezavo do strani “Completamento Registrazione – potrditev” registracije in geslo za dostop.

Na strani “Potrditev registracije” boste vnesli izbrano geslo, ki ga boste uporabljali pri nadaljnjih prijavah. Pogoj za dostop do tehničnih informacij na spletnem mestu je plačilo naročnine pri pooblaščenem serviserju za vozila skupine Fiat.